ร่วมงานกับเรา

        บริษัท เมอร์ริเดียม เซ็นเตอร์เซลส์  จำกัด  ทำธุรกิจเกี่ยวกับฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543  โดยให้บริการจำหน่ายและติดตั้งฟิล์กรองแสง “เมอร์ริเดียม” (Merridium)  ซึ่งเป็นฟิล์มกรองแสงประเภทเคลือบละอองโลหะ  โดยนำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตฟิล์มกรองแสงชั้นนำในสหรัฐอเมริกา  บริษัท เมอร์ริเดียมฯ ยึดหลักในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค  ด้วยการจำหน่ายฟิล์มกรองที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงในราคายุติธรรม  นอกจากนี้… ยังเป็นผู้นำรายแรกและรายเดียวที่รับประกันอุบัติเหตุเนื้อฟิล์ม  1  ปีให้กับผู้บริโภค  และรับประกันคุณภาพเนื้อฟิล์มถึง  7  ปีเต็ม  นอกจากนี้  บริษัท เมอร์ริเดียม เซ็นเตอร์เซลส์ ยังมีฟิล์มกรองแสงท่ี่นำเข้ามาจำหน่ายอีก คือ  ฟิล์มกรองแสง World Cool และ Ostic Cool  เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีงบจำกัด  โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพ  จึงทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจและเจริญเติบโตจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผู้บริโภค

        เนื่องด้วยบริษัท เมอร์ริเดียม เซ็นเตอร์เซลส์ จำกัด  มีกิจการที่เติบโตมากขึ้น  จึงมีการเปิดรับบุคลากรเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี  จึงเปิดรับสมัครงานตำแหน่งต่างๆ  ดังนี้

รายละเอียดงาน

 • ดูแลรับผิดชอบในส่วนของการรวมรวมข้อมูลและเอกสารของฝ่ายขาย
 • รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์
 • จัดทำใบสั่งขาย (Sale Order) และจัดทำรายงานยอดขาย
 • จัดทำใบเสนอราคา
 • รับข้อร้องเรียนและให้คำปรึกษากับลูกค้า
 • ประสานงานภายในองค์กรและในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานในการส่งสินค้า

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม. 6 ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft  Word , Microsoft  Excel  ได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  9.00 – 17.30 น.
 • ประกันสังคม
 • incentive
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส

รายละเอียดงาน

 • เปิด  invoice , เปิดใบวางบิล , รับวางบิล , ทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้
 • ติดตามการชำระหนี้ , บันทึกการรับชำระหนี้ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
 • ทำรายการรับชำระหนี้
 • ทำรายงานภาษีซื้อ-ขายในแต่ละเดือน
 • ทำ ภงด. 1 , ภงด. 2 , ภงด. 3 , ภงด. 53 ในแต่ละเดือน
 • ทำงานด้านบัญชีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศหญิง/ชาย  อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี  สาขาบัญชี
 • สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft  Word , Microsoft  Excel  ได้
 • สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา  9.00 – 17.30 น.
 • ประกันสังคม
 • incentive
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส

รายละเอียดงาน

 • เสนอขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมาย
 • หาลูกค้ารายใหม่
 • เพิ่มยอดขายจากลูกค้ารายเดิม
 • รักษาฐานลูกค้ารายเดิม
 • ติดตามบริการหลังการขาย
 • ประชุมสรุปยอดขาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน  35  ปี
 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft  Word , Microsoft  Excel  ได้
 • บุคลิกดี มุ่งมั่น อดทน รักงานขายและบริการ มีพาหนะเป็นของตนเอง
 • มีบุคคลค้ำประกัน
 • มีประสบการณ์ด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • incentive
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส

รายละเอียดงาน

 • ติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตามสถานที่ที่บริษัทฯ กำหนด
 • ติดฟิล์มกรองแสงอาคาร ณ สถานที่ตามที่บริษัทมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง  อายุ  18  ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา  ม.6  ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการติดฟิล์มกรองแสง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • incentive
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส

รายละเอียดงาน

 • เตรียมม้วนฟิล์มสำหรับติดรถยนต์และอาคารตามที่ได้รับคำสั่งซื้อ
 • ตรวจสอบขนาดของฟิล์มและชนิดของฟิล์มให้ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศชาย/หญิง  อายุ  20  ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีความรับผิดชอบและมีความละเอียดรอบคอบ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • incentive
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส

รายละเอียดงาน

 • ขับรถจักรยานยนต์เพื่อส่งเอกสารไปยังหน่วยงานต่างๆ
 • ขับรถยนต์ส่งสินค้าไปยังปลายทางตามที่บริษัทกำหนด

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

 • เพศชาย  อายุ  20  ปีขึ้นไป
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีใบอนุญาติขับขี่
 • สามารถขับขี่รถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • incentive
 • เบี้ยขยัน
 • โบนัส