ฟิล์มกรองแสง Residential Window Film รุ่น RM 401 CH