ฟิล์มกรองแสง Residential Window Film รุ่น RM 404 B