ฟิล์มกรองแสง Residential Window Film รุ่น RM 801 G